Реестр аттестатов соответствия, действие которых прекращено

Организация/ИП Город Номер аттестата Категория Дата выдачи Дата прекращения Основание
ОАО «Стройгаз, г.Брест» г. Брест 0008684-СТ 3 23.03.2018 31.05.2019 абз. 4 п. 20 постановления № 252
0000012-СТ 1 06.06.2014 31.05.2019 абз. 4 п. 20 постановления № 252
УП «СТРОЙГАЗМОНТАЖ» г. Минск 0000867-ИН 3 22.05.2015 22.08.2020 абз. 2 п. 20 постановления № 252
0003657-СТ 3 22.05.2015 22.08.2020 абз. 2 п. 20 постановления № 252
Частное предприятие «Стройгазтепломонтаж» г. Житковичи 0001962-ГС 4 06.07.2015 19.06.2020 абз. 4 п. 20 постановления № 252
0004229-СТ 3 06.07.2015 27.04.2020 абз. 2 п. 20 постановления № 252
0003160-СТ 3 27.04.2015 27.04.2020 абз. 2 п. 20 постановления № 252
0008204-СТ 3 29.09.2017 27.04.2020 абз. 2 п. 20 постановления № 252
ООО «СтройГай» г. Борисов 0002443-ГС 4 27.11.2015 20.03.2020 абз. 4 п. 20 постановления № 252
0003315-СТ 3 08.05.2015 20.03.2020 абз. 4 п. 20 постановления № 252
ООО «СтройГарантСервис» г. Минск 0011924-СТ 4 12.06.2020 01.04.2021 абз. 10 п. 20 постановления № 252
0005698-ГС 4 12.06.2020 01.04.2021 абз. 10 п. 20 постановления № 252
ООО «СтройГеоИнжиниринг» г. Минск 0002207-ИН 2 01.06.2018 24.10.2020 абз. 2 п. 20 постановления № 252
0000530-ПП 2 22.05.2015 21.08.2020 абз. 4 п. 20 постановления № 252
0000444-ГП 2 22.05.2015 21.08.2020 абз. 4 п. 20 постановления № 252
0000918-ПР 2 22.05.2015 21.08.2020 абз. 4 п. 20 постановления № 252
0001077-ИН 2 29.07.2016 24.10.2020 абз. 2 п. 20 постановления № 252
ООО «СТРОЙГЕОКОМ» г. Гродно 0000244-ИЗ 3 21.08.2017 11.09.2020 абз. 2 п. 20 постановления № 252
0005017-СТ 3 21.08.2017 11.09.2020 абз. 2 п. 20 постановления № 252
ООО «Стройгеомонтаж» г. Гомель 0002374-СТ 3 02.03.2015 02.03.2020 абз. 2 п. 20 постановления № 252
0001239-ГС 4 02.03.2015 02.03.2020 абз. 2 п. 20 постановления № 252
ООО «СтройГер» Минская обл., Воложинский р-н, Ивенецкий с/с, г.п. Ивенец 0000255-СТ 3 12.09.2014 12.09.2019 абз. 2 п. 20 постановления № 252
ЧПСУП «СтройГрадПроект» г. Витебск 0005187-СТ 3 02.10.2015 02.10.2020 абз. 2 п. 20 постановления № 252
0002294-ГС 4 02.10.2015 02.10.2020 абз. 2 п. 20 постановления № 252
Частное предприятие «СтройГрадЭкспо» Витебская обл., Шарковщинский р-н, Воложинский с/с, аг. Пялики 0001448-ГС 3 13.04.2015 13.04.2020 абз. 2 п. 20 постановления № 252
0002939-СТ 3 13.04.2015 13.04.2020 абз. 2 п. 20 постановления № 252
ООО «СтройГражданИнвест» г. Минск 0008489-СТ 3 15.01.2018 01.04.2021 абз. 10 п. 20 постановления № 252
Частное предприятие «Стройгруппа 30» г. Минск 0010082-СТ 3 26.07.2019 01.04.2021 абз. 10 п. 20 постановления № 252
ООО «СтройГрупПлюс» Витебская обл., Витебский р-н, Мазоловский с/с, д. Буяны 0002411-ГС 3 13.11.2015 01.04.2021 абз. 10 п. 20 постановления № 252
0005519-СТ 3 13.11.2015 01.04.2021 абз. 10 п. 20 постановления № 252
0005153-СТ 4 02.10.2015 13.11.2015 абз. 4 п. 20 постановления № 252
ООО «СтройГуд» г. Минск 0008031-СТ 4 21.07.2017 01.04.2021 абз. 10 п. 20 постановления № 252
0003370-ГС 4 21.07.2017 01.04.2021 абз. 10 п. 20 постановления № 252
ООО «СтройДАзор» г. Минск 0002147-ИН 3 14.12.2018 14.02.2020 абз. 4 п. 20 постановления № 252
Частное предприятие «Стройдар» г. Дзержинск 0008627-СТ 3 23.02.2018 26.11.2019 абз. 6 п. 20 постановления № 252
ЧПУП «Стройдеталэксперт» г. Брест 0000460-ГП 4 29.05.2015 21.04.2017 абз. 4 п. 20 постановления № 252
0000894-ИН 3 29.05.2015 29.08.2020 абз. 2 п. 20 постановления № 252
0000116-ОБ 4 29.05.2015 01.02.2016 абз. 4 п. 20 постановления № 252
0000543-ПП 3 29.05.2015 29.05.2020 абз. 2 п. 20 постановления № 252
0000965-ПР 3 29.05.2015 29.08.2020 абз. 2 п. 20 постановления № 252
0000916-ГП 3 21.04.2017 01.04.2021 абз. 10 п. 20 постановления № 252
0002080-ПР 3 21.04.2017 29.08.2020 абз. 2 п. 20 постановления № 252
0000143-ОБ 2 01.02.2016 01.04.2021 абз. 10 п. 20 постановления № 252
ОДО «Стройдиапазон» г. Минск 0004129-ГС 2 10.07.2020 26.02.2021 абз. 4 п. 20 постановления № 252
0009507-СТ 2 10.07.2020 26.02.2021 абз. 4 п. 20 постановления № 252
0002255-ГС 3 18.09.2015 22.02.2019 абз. 4 п. 20 постановления № 252
0001030-ГС 4 02.02.2015 18.09.2015 абз. 4 п. 20 постановления № 252
0005097-СТ 3 18.09.2015 22.02.2019 абз. 4 п. 20 постановления № 252
0001918-СТ 3 02.02.2015 22.02.2019 абз. 4 п. 20 постановления № 252
Частное предприятие «Стройдивсервис» г. Осиповичи 0004478-СТ 4 20.07.2015 29.07.2016 абз. 4 п. 20 постановления № 252
Страницы